PL | EN

O Fundacji

Fundacja Sztuk Wizualnych to organizacja pozarządowa powołana w 2001 roku w Krakowie w celu promocji i popularyzacji sztuk wizualnych w Polsce. Głównym polem naszej działalności jest fotografia, a misją szukanie jej nowych definicji w kontekście sztuki współczesnej, historii i socjologii.

Głównym przedsięwzięciem kuratorskim Fundacji jest odbywający się co roku festiwal Miesiąc Fotografii w Krakowie. Festiwal to wystawy najważniejszych twórców fotografii, to spotkania z artystami, dyskusje panelowe, projekcje filmowe i koncerty. To też wszystko to, co odbywa się między tymi elementami czyli nieustające spotkania i rozmowy między publicznością, artystami, kuratorami.

Fundacja wierzy również mocno w znaczenie i wagę książek, które pozostają z nami na długo po tym, gdy wystawa została już spakowana a konferencja zakończona. Dlatego prowadzi także działalność wydawniczą koncentrując się na publikacjach festiwalowych, książkach z zakresu teorii i historii fotografii oraz popularyzacji wydawnictw niszowych i kolekcjonerskich.

We współpracy z krakowskim oddziałem Związku Polskich Artystów Fotografików Fundacja Sztuk Wizualnych prowadziła w latach 2007-2011 Galerię ZPAF i S-ka. Działalność Galerii opierała się nie tylko na organizacji wystaw, ale także na promocji twórczości polskich twórców zagranicą.

Fundacja współpracuje z instytucjami kulturalnymi w kraju i zagranicą, jest członkiem międzynarodowych sieci współpracy (np. Curators’ Network) oraz bierze udział w wielu wydarzeniach fotograficznych na świecie.