PL | EN

Zarząd Fundacji

Fundator:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Matczewski

Zarząd Fundacji:
Tomasz Gutkowski – Prezes Zarządu
Michał Leśniowski – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Fundacji:
Grzegorz Chmurzyński
Piotr Maślanka
Mateusz Ściechowski