PL | EN

1%

Fundacja Sztuk Wizualnych, jako Organizacja Pożytku Publicznego, upoważniona jest do otrzymania 1% podatku. Dziękujemy za środki przekazane nam w 2012 roku – zostaną one przeznaczone na publikację albumu z pracami Janka Dziaczkowskiego, który ukaże się pod koniec 2013 roku. Również w tym roku przeznaczamy zebrany 1% na prace związane z archiwizacją i upowszechnianiem twórczości tego artysty.

Jak przekazać swój 1% podatku?

Krok 1.

Po wyliczeniu, ile podatku mamy do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy pełną nazwę – Fundacja Sztuk Wizualnych – oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000068882.

Uwaga! W formularzu PIT należy wpisać kwotę zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Możesz wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) Fundacji Sztuk Wizualnych- informacje te przekazuje nam Urząd Skarbowy; zgodę można wyrazić w formularzu PIT zakreślając odpowiednią rubrykę (poz.134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38).

Krok 2.

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto Fundacji Sztuk Wizualnych przekaże Urząd Skarbowy w terminie do trzech miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom pożytku publicznego?
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Pamiętaj!

Podatnik ma prawo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego także w korekcie zeznania podatkowego pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych.