PL | EN

Archiwum Twórczości Zygmunta Rytki

Fundacja Sztuk Wizualnych i Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ prezentują efekty 3-letniego projektu poświęconego twórczości Zygmunta Rytki, twórcy zaliczanego do grona najważniejszych postaci polskiej sztuki niezależnej. Inauguracji Archiwum Zygmunta Rytki i strony zygmuntrytka.pl towarzyszyć będzie premiera wydawnictwa ATZR oraz wystawa zorganizowana w ramach 18. edycji festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie.

Dorobek artystyczny Zygmunta Rytki znany jest badaczom, pasjonatom i aktywnym uczestnikom życia artystycznego. W szerszej świadomości funkcjonuje kilka ikonicznych zdjęć, jak choćby to z serii Fiat 126p, jednak całe wielkie i różnorodne dzieło pozostawało dotąd nieodkryte. Dzięki trzyletniemu projektowi badawczemu udało się na nowo odkryć niezwykły dorobek artysty i ujawnić jego skalę: 40 000 negatywów i ponad 1000 sygnowanych odbitek, z których duża część jest już dostępna na stronie zygmuntrytka.pl.

Zygmunt Rytka (ur. 1947 w Warszawie – zm. 2018 w Sokołowsku) debiutował jako artysta w 1974 roku wystawą Przedziały czasowe w Galerii Remont. Dość szybko nawiązał współpracę i liczne relacje towarzyskie z najważniejszymi postaciami polskiej sztuki awangardowej lat 70. i 80. Z jednej strony jako twórca był aktywnym uczestnikiem życia artystycznego, z drugiej zaś jego niestrudzonym dokumentalistą.

Rytka był autorem cykli fotograficznych, eksperymentalnych filmów i prac wideo, a także powstałych po 2000 roku  instalacji oraz obiektów. Do najbardziej znanych cykli należą zapewne Kolekcja prywatna – portret środowiska artystycznego wykonany podczas wernisaży i prywatnych spotkań, oraz cykl Ciągłość nieskończoności – realizowany w latach 80. medytacyjny cykl, z którego pochodzą ikoniczne już dziś zdjęcia Rytki z kamieniami wykonane nad rzeką Białką.

Mniej znanym dziełem Rytki jest Fotowizja, wyjątkowe dzieło składające się z ponad 5000 zdjęć wykonywanych poprzez fotografowanie ekranu telewizora w latach 1978–1983, zwłaszcza w okresie stanu wojennego w Polsce. Powiązana z tym projektem była także realizacja filmowa Retransmisja. Bezcenną częścią archiwum są także zdjęcia dokumentujące wydarzenia artystyczne od lat 70. do końca lat 90., zawierające między innymi akcje artystyczne Zbigniewa Warpechowskiego, Józefa Robakowskiego, Andrzeja Partuma oraz wielu innych twórców, którzy w tym czasie stanowili najbardziej awangardową część środowiska artystycznego.

Fundacja Sztuk Wizualnych oraz Fundacja In Situ, której Zygmunt Rytka był współtwórcą, podjęły się wspólnie opracowania i popularyzacji dorobku tego wybitnego artysty. Pierwszym efektem tych działań jest strona – portal zygmuntrytka.pl zawierająca obecnie ponad 6000 w większości niepublikowanych zdjęć zgrupowanych w 32 cykle autorskie, a także obszerny wybór z dokumentacji polskiego życia artystycznego. Uzupełnieniem są materiały biograficzne, szkice, dokumenty i teksty teoretyczne Rytki. W tym roku, w ramach II etapu projektu, strona wzbogaci się o kolejne 4000 zdjęć.

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie, ochrona, digitalizacja i popularyzacja tego unikatowego dzieła, którego różnorodność otwiera duże pole do badań i reinterpretacji. Organizatorzy nie wątpią jednak, że twórczość Rytki zainteresuje miłośników polskiej fotografii, sztuki współczesnej oraz polskiej niezależnej sceny artystycznej, której Rytka był uczestnikiem i bacznym obserwatorem.

Inauguracji strony towarzyszy premiera dwujęzycznego wydawnictwa ATZR, który w atrakcyjnej, magazynowej formie przybliża twórczość Rytki – poza obszernym wyborem zdjęć zawiera rozmowę z artystą (przeprowadzoną w 2012 przez Joannę Szczepanik) oraz teksty Anny Batko, Karola Hordzieja i Adama Mazura.

W ostatnich dniach czerwca otwarta zostanie także wystawa Do kogo należy kosmos? w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie (d. Hotel Cracovia Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie). Jej kuratorem jest Karol Hordziej, który odpowiedzialny jest również za koncepcję opracowania archiwum.

Projekt opracowania i digitalizacji archiwum Zygmunta Rytki finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

www.zygmuntrytka.pl

 

Fundacja Sztuk Wizualnych

Organizacja pozarządowa powołana w 2001 roku w Krakowie, której celem jest promocja oraz popularyzacja sztuk wizualnych w Polsce. Za główne pole działalności przyjęła fotografię, a jako misję – szukanie jej nowych definicji w kontekście sztuki współczesnej, historii i socjologii. Służy temu przede wszystkim coroczny festiwal Miesiąc Fotografii w Krakowie, najważniejszy projekt fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych organizuje również inne wydarzenia kulturalne, wydaje książki, promuje młodych artystów i nowe inicjatywy, zajmuje się również opracowywaniem i digitalizacją archiwów oraz promocją twórczości czołowych polskich artystów powojennych, między innymi Zofii Rydet, Wojciecha Plewińskiego i Zygmunta Rytki. Szefem Fundacji jest Tomasz Gutkowski, związany z nią od 2003 roku.

 

Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ

Fundacja wspierająca szeroko rozumianą działalność artystyczną oraz edukacyjną. In Situ została założona w 2004 roku przez Zygmunta Rytkę i Bożennę Biskupską, artystów i działaczy na polu kultury. We wrześniu 2012 roku przeniesiono główną siedzibę z Warszawy do Sokołowska, a prezesem fundacji została Zuzanna Fogtt. Celem Fundacji jest stworzenie przestrzeni dla realizacji międzynarodowych projektów artystycznych, różnorodnych i interdyscyplinarnych działań twórczych, badań, spotkań, konfrontowania poglądów, wymiany myśli i doświadczeń, a także upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i wspieranie różnych form aktywności twórczej. W ramach działalności fundacji organizowane są różnorodne projekty artystyczne: wystawy, performance, koncerty, warsztaty, realizacje w przestrzeni publicznej oraz spotkania, akcje społeczne i ekologiczne, wykłady, a także cykliczne festiwale: Festiwal Sztuki Efemerycznej „Konteksty”, Hommage à Kieślowski, Sanatorium Dźwięku.

 

Kontakt dla prasy:

Maja Sztenke / Steinke Communications

maja@steinke.com.pl

+48 602 455 787