PL | EN

zofiarydet.com

6 grudnia startuje internetowa platforma zofiarydet.com, będąca podsumowaniem pierwszego etapu wieloletniego projektu opracowania, digitalizacji i popularyzacji twórczości autorki „Zapisu socjologicznego”.

 

„Zapis socjologiczny” Zofii Rydet, realizowany w latach 1978-97, jest jednym z najważniejszych dzieł polskiej sztuki XX wieku. Ze względu na swój rozmach stanowi ogromne wyzwanie dla badaczy i krytyków sztuki. Dotychczas publicznie prezentowana była zaledwie niewielka część cyklu. W ramach pierwszego etapu opracowaliśmy 7,5 tys. (z ponad 17 tys. negatywów), które teraz dostępne będą w internetowym archiwum pod adresem www.zofiarydet.com.

 

Platforma, dzięki bardzo intuicyjnemu systemowi nawigacji, pozwala na wygodne sortowanie i przeglądanie zdjęć z podziałem na cykle (np. Domy, Zawody, Kobiety na progach), regiony (Podhale, Chochołów, Dolny Śląsk) czy motywy (bibeloty, kredens, jeleń na rykowisku, etc.). Ponadto na stronie internetowej prezentowane są zebrane materiały źródłowe, w tym również nieznane lub nieupowszechniane wcześniej prywatne dokumenty Zofii Rydet.

 

Użytkownicy niezalogowani będą mieć bezpośredni dostęp do ponad 2,5 tys. zdjęć, a po zalogowaniu do całej bazy, wraz z możliwością pobrania plików w wysokiej rozdzielczości. Zawartość strony dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

 

Zainicjowany przez Fundację Sztuk Wizualnych projekt naukowego opracowania i upowszechnienia „Zapisu socjologicznego” oparty jest na współpracy kilku podmiotów: Fundacji im. Zofii Rydet (bezpośrednio opiekującej się archiwum artystki), Fundacji Sztuk Wizualnych, Muzeum w Gliwicach oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Kolejne etapy projektu przewidują opracowanie i udostępnienie pozostałej części zbioru (2014), organizację konferencji naukowej i serii wystaw wraz z publikacjami (2015-2016).

 

A już teraz zapraszamy na www.zofiarydet.com.

 

Organizator: Fundacja Sztuk Wizualnych

Współorganizatorzy: Fundacja im. Zofii Rydet, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Muzeum w Gliwicach

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego